Inventaristaxatie

Inventaris taxatie, bedrijfsinventarissen, maar ook uitgebreide verzamelingen worden door Value & Views getaxeerd: verzekerde waarden, verkoop of onderbrengen in (andere) BV, liquidaties, alle mogelijkheden & specialisaties beheersen we. Dat klinkt wellicht gedurfd, echter zijn er zeer weinig roerende goederen die níet door ons zijn getaxeerd in de afgelopen 30 jaar!
Wij zien onze research als must, opdrachten als uitdagingen en de acceptaties van onze rapportages als doel.

Vraag direct een inventaristaxatie aan >>