Referenties

Onderstaand vindt u een beknopte impressie van -voornamelijk zakelijke – referenties met een doorlink naar de websites. U krijgt hiermee een indruk van de veelzijdigheid en specifieke expertises van ons taxatiebureau.

Daarnaast voeren we continue taxaties uit voor vele particuliere aanvragers, waaronder contra-expertises. Welke op eigen initiatief, mond op mond reclame, herwaardering oude(re) taxatierapporten of middels Internet de weg vinden naar onze onafhankelijke dienstverlening.
Uiteraard kunnen we, na schriftelijke toestemming, naar hen refereren. Echter wijst ervaring uit dat men juist naar onze disciplines & specialisaties refereert. Daarbij werken we bij onafhankelijke contra expertise(taxatie) uitsluitend op basis van geheimhouding jegens derden mbt de details aangaande de opdracht, vandaar dat niet alle opdrachtgevers worden vermeld.

Onze homepage:

Taxaties tbv Rijks -en Overheidsinstellingen:

Taxaties tbv Provincies en Gemeentes:

Taxaties maar ook contra-expertises iov Rechtbanken:

Taxaties tbv bedrijven en instellingen; commercieel alsmede non-profit:

Taxaties tbv notarissen:

Taxaties tbv advocaten & curatoren:

Taxaties tbv nalatenschapafwikkelaars, bewindvoerders, toezichthouders, echtscheidingsconsulenten:

Taxaties tbv musea en provinciale depots:

Taxaties van bedrijfs onroerend goed en aanverwant:

Taxaties van voer, vlieg -en vaartuigen:

Taxaties van fysiomaatschappen, dokters/tandartspraktijken en aanverwant:

Taxaties mbt levende have:

Tuin & beplantingstaxaties:

Taxatie tbv specifieke inventarissen:

Taxatie tbv horeca & winkelinrichtingen:

Taxaties tbv Rechtsbijstand, zakelijk & prive:

Taxaties van muziekinstrumenten, separaat en/of verzamelingen:

Taxaties iov/tbv banken, verzekeraars, belastingadviseurs en overige financiele instellingen:

Taxaties tbv CITES-certificaties:

Taxaties op basis online aanvraag/uitvoer:

Frequent behandelen we aanvragen mbt miskopen, beoogde replica’s van wel/niet frauduleuze verkopers op oa webportal eBay:

Frequent behandelen we taxatie aanvragen van kopers die middels PayPal kopersbescherming genieten:

Taxaties tbv Kerkgemeentes en religieuze stichtingen:

Taxaties voor of in opdracht van collega’s:

Als taxateur in TV programma’s: