Taxatie voor Verzekeringen

Verzekeringen
Om voor een juiste waarde verzekerd te zijn is het raadzaam om uw inboedel of inventaris te laten taxeren, zo bent u niet over of onder verzekerd; maar precies goed! Zo betaald u niet te veel of te weinig premie! En mocht er schade ontstaan dan krijgt u op basis van artikel 960 Burgerlijk Wetboek 7, Uw geleden schade vergoedt!

Artikel 7:960 BW
De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordeliger positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak, tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.

De strekking is duidelijk: alleen als het object vooraf wordt getaxeerd door een deskundige is men er zeker van dat de getaxeerde waarde bij eventueel totaal verlies ook wordt uitgekeerd.

Vraag direct een taxatierapport voor uw verzekering aan >>